kantrium.com | E-Norway.ru | HELFI.ru | MySuomi.com

Kembimi Valutor (FX)

Departamenti i Thesarit prane UBA Bank, manaxhon pozicionet e hapura valutore qe rrjedhin nga aktiviteti i bankes dhe ofron kuotime per transaksionet e kembimeve valutore te kerkuara nga klientela e bankes.

Kembimi valutor spot, eshte nje transaksion kembimi valuator i nje monedhe kundrejt nje tjetre me nje kurs te percaktuar ne diten e kryerjes se transaksionit dhe me maturim deri ne 2 dite pune pas dates se marreveshjes.

Per me shume informacion ju ftojme te konsultoni kursin ditor, sipas tabeles ditore te publikuar.

22/01/2018

KURSI KUNDREJT LEKUT
  USD EUR GBP TRY
BLERJE 106.51 131.50 149.15 25.88
SHITJE 112.11 136.10 154.75 31.48

CROSS RATES
  EUR/USD EUR/GBP GBP/USD EUR/TRY
BLERJE 1.2040 0.8606 1.3700 4.1778
SHITJE 1.2440 0.9006 1.4100 5.2598