kantrium.com | E-Norway.ru | HELFI.ru | MySuomi.com

Kembimi Valutor (FX)

Departamenti i Thesarit prane UBA Bank, manaxhon pozicionet e hapura valutore qe rrjedhin nga aktiviteti i bankes dhe ofron kuotime per transaksionet e kembimeve valutore te kerkuara nga klientela e bankes.

Kembimi valutor spot, eshte nje transaksion kembimi valuator i nje monedhe kundrejt nje tjetre me nje kurs te percaktuar ne diten e kryerjes se transaksionit dhe me maturim deri ne 2 dite pune pas dates se marreveshjes.

Per me shume informacion ju ftojme te konsultoni kursin ditor, sipas tabeles ditore te publikuar.

20/07/2018

KURSI KUNDREJT LEKUT
  USD EUR GBP TRY
BLERJE 105.09 123.35 137.50 19.60
SHITJE 110.69 127.95 143.10 25.20

CROSS RATES
  EUR/USD EUR/GBP GBP/USD EUR/TRY
BLERJE 1.1446 0.8660 1.2804 4.8953
SHITJE 1.1846 0.9060 1.3204 6.5289

Adresa Jone

Adresa: Rr. “Dritan Hoxha”,
Nd. 11, H. 3, Njesia Bashkiake Nr.7,
Kodi Postar 1023, Kutia Postare 128,
Tirane,
E-mail: info@uba.com.al

Kontaktoni me ne

Rrjeti i Degeve te UBA