kantrium.com | E-Norway.ru | HELFI.ru | MySuomi.com

Kushtet e Punes


Te nderuar kliente te UBA Bank, per nje transparence dhe kujdes ndaj jush po ju paraqesim “Kushtet e Punes” ne fuqi:


    • Kushtet e Punes per Biznesin - Shkarko
    • Kushtet e Pergjithshme - Shkarko
  • Kushtet e Punes per Personat Fizike

    Shkarko