kantrium.com | E-Norway.ru | HELFI.ru | MySuomi.com

Tirana

DREJTORIA DHE DEGA QENDRORE - TIRANE

Adresa: Rruga "Dritan Hoxha", Nd. 11, H.3
Njesia Bashkiake Nr. 7, Kutia Postare 128, Tirane.
Tel.: +355 4 240 4575 / 6 / 7
Tel.: +355 4 454 8888
Fax: +355 4 2404558
SWIFT: AAISALTR
REUTERS CODE: AAIB
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Per sugjerime: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Z. Muhamed PRLJA – Drejtor i Pergjithshem
Z. Roland SUBASHI – Drejtor i Deges Qendrore
Z. Dritan NELA - Drejtor i Deges


AGJENCIA BULEVARD - TIRANE

Adresa: Rruga “Donika Kastrioti”,
Nd. 3, H.3, Njesia Bashkiake Nr. 5,
Kodi Postar 1019, Tirane.
Tel.: +355 4 2228460
Tel.: +355 4 4548850
Fax: +355 4 2227408
SWIFT: AAISALTR
REUTERS CODE: AAIB
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Z. Mariglen BERDUFI - Pergjegjes i Agjensise


AGJENCIA TIRANA 1 - TIRANE

Adresa: Rruga “Arkitekt Kasemi”
Nd. 92, H.6 , Njesia Bashkiake Nr.3,
Kodi Postar 1005, Tirane.
Tel/Fax: +355 4 2346169
Tel: +355 4 44548855
SWIFT: AAISALTR
REUTERS CODE: AAIB
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Znj. Drigena ISMAILAJ – Pergjegjese e Agjensise

 

Adresa Jone

Adresa: Rr. “Dritan Hoxha”,
Nd. 11, H. 3, Njesia Bashkiake Nr.7,
Kodi Postar 1023, Kutia Postare 128,
Tirane,
E-mail: info@uba.com.al

Kontaktoni me ne

Rrjeti i Degeve te UBA