kantrium.com | E-Norway.ru | HELFI.ru | MySuomi.com

Rrjeti i Degeve

DREJTORIA DHE DEGA QENDRORE - TIRANE

Adresa: Rruga "Dritan Hoxha", Nd. 11, H.3
Njesia Bashkiake Nr. 7, Kutia Postare 128, Tirane.
Tel.: +355 4 240 4575 / 6 / 7
Fax: +355 4 2404558
SWIFT: AAISALTR
REUTERS CODE: AAIB
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Per sugjerime: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Z. Muhamed PRLJA – Drejtor i Pergjithshem
Z. Roland SUBASHI – Drejtor i Deges Qendrore
Znj. Mikaela KURTI – Pergjegjese e Deges


AGJENCIA BULEVARD - TIRANE

Adresa: Rruga “Donika Kastrioti”,
Nd. 3, H.3, Njesia Bashkiake Nr. 5,
Kodi Postar 1019, Tirane.
Tel.: +355 4 2228460
Fax: +355 4 2227408
SWIFT: AAISALTR
REUTERS CODE: AAIB
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Z. Dritan NELA – Pergjegjes i Agjensise


AGJENCIA TIRANA 1 - TIRANE

Adresa: Rruga “Arkitekt Kasemi”
Nd. 92, H.6 , Njesia Bashkiake Nr.3,
Kodi Postar 1005, Tirane.
Tel/Fax: +355 4 2346169
SWIFT: AAISALTR
REUTERS CODE: AAIB
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Znj. Elinda CAMI – Pergjegjese e Agjensise


DEGA SHKODER

Adresa: Rruga “Qemal Dracini” Shkoder.
Njesia Administrative Nr. 3.
Tel.: +355 22 248487 / 248783
Fax: +355 22 248487
SWIFT: AAISALTR
REUTERS CODE: AAIB
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Z. Qemal SYLJA – Drejtor i Deges


DEGA FIER

Adresa: Lagjja “11 Janari”, Rr.“Ramiz Aranitasi”,
Objekti Nr. 53, Fier.
Tel.: +355 34 224691 / 224747
Fax: +355 34 224691
SWIFT: AAISALTR
REUTERS CODE: AAIB
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Znj. Lindita GOGAJ - Drejtore e Deges


DEGA DURRES

Adresa: Lagjia Nr. 4, Rruga “Egnatia”,
Z.K. 8514, Nr. Pasurie 4/60-N, Durres.
Tel.: +355 52 239507
Fax: +355 52 239508
SWIFT: AAISALTR
REUTERS CODE: AAIB
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Z. Artur LLUFI – Drejtor i Deges