Properties for Sale

PROPERTIES FOR SALE

 

 

DURRES:

Prona 1

Apartament, me sip. 95 m2, me nr.pasurie 4/239+1-AE, ZK 8514, ne L. Skenderbej, Durres.

Prona 2

Dyqan (bodrum/underground), me sip. 47m2, Nr.10, me nr pasurie 27/123-B10, Vol. 21, faqe83, ZK 8518,Kulla 2, lokalizuar ne zonen e plazhit, Lagjja 13, Durres.

Prona 3

Njesi me siperfaqe 54.2 m2, pasuria me nr. 4/239-NC1, Volumi 20, Faqe 22, ZK 8514, qe eshte dyqani C1, kati 1, Rr. “Skenderbej”, Durres.

Prona 4

Njesi me siperfaqe 128.7 m2, pasuria me nr. 4/239-NE1, Volumi 20, Faqe 24, ZK 8514, qe eshte dyqani E1, kati 1, Rr. “Skenderbej”, Durres.

Prona 5

Njesi me siperfaqe 63.3 m2, pasuria me nr. 4/239-NB1, Volumi 20, Faqe 21, ZK 8514, qe eshte dyqani B1, kati 1, Rr. “Skenderbej”, Durres.

Prona 6

Njesi me siperfaqe 34 m2, pasuria me nr. 4/239-B3, Volumi 19, Faqe 298, ZK 8514, qe eshte dyqani B3, Rr. “Skenderbej”, Durres.

Prona 7

Njesi me siperfaqe 29 m2, pasuria me nr. 4/239-B7, Volumi 19, Faqe 242, ZK 8514, qe eshte dyqani B7, Rr. “Skenderbej”, Durres.

Prona 8

Toke are me siperfaqe 1,500 m2, pasuria me nr. 575/222, Volumi 14, Faqe 166, ZK 3385. Shkallnur, Durres.

Prona 9

Toke ullishte me siperfaqe 2,125 m2, pasuria me nr. 578/96, Volumi 7, Faqe 79, ZK 3385, ne Shkallnur, Durres.

Prona 10

Toke ullishte me siperfaqe 600m2, pasuria me nr. 578/133, Volumi 12, Faqe 221, ZK 3385, ne Shkallnur, Durres.

 

FIER :

Prona 11

Truall dhe banese 2 kateshe, me sip.198 m2, me nr. pasurie 3/147, e ndodhur ne zonen kadastrale 8531 ne lagjen 1 Maj, Fier.

Prona 12

Truall + Ndertese 2 kateshe, me sip.300 m2, me nr.pasurie 7/244, vol.19, faqe 115, Lagja 15 Tetori, ish magazinat e grumbullimit, zona kadastrale 8533,  Fier.

Prona 13

Njesi, kat nentoke, me sip. 810.2 m2, nr. pasurie 8/82-B1, Z.K 8531. e ndodhur ne Lagja "Kryengritja e Fierit", Fier.

Prona 14

Njesi me sip. 276 m2, nr.pasurie 8/268, Z.K 8531. e ndodhur ne Lagja "Kryengritja e Fierit", Fier.

Prona 15

Truall + ndertese me sip. totale 333 m2, nga te cilat 240 m2 ndertese, nr.pasurie 8/48, vol.14, faqe 134, Z.K 2890, Patos - Fier.

Prona 16

Are me sip.5096 m2, me nr.pasurie 29/10-N1, vol.4, faqe 53 ZK 2636, Mbrostar- Fier

Prona 17

Njesi 80 m2 + Apartament  182.8 m2, te ndodhura ne katin perdhe dhe katin e dyte te nje ndertese 3-kateshe ne Sheq i Madh, Fier.

Prona 18

Toke (me perberje Bituminoze) me Sip 12.000 m2. Prone e rregjistruar ne rregjistrin hipotekor me Nr. 213/1, Volumi 9, Faqe 147, ne Zonen Kadastrale 2891, Patos –Fier.

Prona 19

Toke me Sip 5.900 m2. Prone e rregjistruar ne rregjistrin hipotekor me Nr. 508/1, Volumi 9, Faqe 152, ne Zonen Kadastrale 2891, Patos –Fier. (Toke me perberje Bituminoze)

Prona 20

Toke me Sip 9.300 m2. Prone e rregjistruar ne rregjistrin hipotekor me Nr. 216/1, Volumi 9, Faqe 145, ne Zonen Kadastrale 2891, Patos–Fier. (Toke me perberje Bituminoze)

Prona 21

Toke me Sip 6.100 m2. Prone e rregjistruar ne rregjistrin hipotekor me Nr. 483/1, Volumi 9, ne Zonen Kadastrale 2891, Patos –Fier. (Toke me perberje Bituminoze)

 

VLORE:

Prona 23

Fabrika e perpunimit te lekureve me gjithe makinerite e saj. Ndertese trekateshe me siperfaqe baze 832 m2 dhe bashke me Truallin me siperfaqe 832 m2.  Me rregjister hipotekor Nr. 158/3, Volumi 3, Faqe 37, ne Zonen Kadastrale 2929, Peshkepi, Vlore.

 

TIRANE:

Prona 24

Are, me sip.2250 m2, me nr.pasurie 162/47, vol.7, faqe 62, ZK 3974, e ndodhur ne Picar, Tirane. 

Prona 25

Are, me sip.1750 m2, me nr.pasurie 183/20, vol.7, faqe 65, ZK 3974, e ndodhur ne Picar, Tirane.

Prona 26

Njesi e pershtashme per zhvillim biznesi, me Sip 32 m2, qe ndodhet ne, Rrugen “Teodor Rusvelt”, Zones Kadastrale 3292, me nr. pasurie 106/79-N 4, volum 18, faqe 209. Selite, Komuna e Farkes, Tirane.

 

 

SHKODER:

Prona 28

Godine 3 kate, e perbere nga kati perdhe me Sip 333 m 2, kati i pare Sip 284 m2, kati i dyte Sip 413 m2 dhe trualli nen te. Rr. Qemal Draçini, Shkoder.

 

Per çdo te interesuar te kontaktoje UBA BANK, ne adresen:

  • Rruga “Dritan Hoxha”, Nd 11 H.3, Njesia Bashkiake 11, Kutia Postare 128, Tirane.
  • Tel.: +355 4 454 8804 / Cel: +355 67 204 4177.
  • E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Address

Adress: Rr. “Dritan Hoxha”,
Nd. 11, H. 3, Njesia Bashkiake Nr.7,
Postal Code 1023, PO Box 128,
Tirana,
E-mail: info@uba.com.al

Contact Us

UBA Locations