kantrium.com | E-Norway.ru | HELFI.ru | MySuomi.com

Kembimi Valutor (FX)

Departamenti i Thesarit prane UBA Bank, manaxhon pozicionet e hapura valutore qe rrjedhin nga aktiviteti i bankes dhe ofron kuotime per transaksionet e kembimeve valutore te kerkuara nga klientela e bankes.

Kembimi valutor spot, eshte nje transaksion kembimi valuator i nje monedhe kundrejt nje tjetre me nje kurs te percaktuar ne diten e kryerjes se transaksionit dhe me maturim deri ne 2 dite pune pas dates se marreveshjes.

Per me shume informacion ju ftojme te konsultoni kursin ditor, sipas tabeles ditore te publikuar.

16/08/2019

KURSI KUNDREJT LEKUT
  USD EUR GBP TRY
BLERJE 108.07

120.15

130.22

18.99
SHITJE

109.87

121.95 133.72 20.19

CROSS RATES
  EUR/USD EUR/GBP GBP/USD EUR/TRY
BLERJE 1.0892 0.8951 1.1919 5.9521
SHITJE

1.1342

0.9351

1.2319

6.4231

 

Adresa Jone

Adresa: Rr. “Dritan Hoxha”,
Nd. 11, H. 3, Njesia Bashkiake Nr.7,
Kodi Postar 1023, Kutia Postare 128,
Tirane,
E-mail: info@uba.com.al

Kontaktoni me ne

Rrjeti i Degeve te UBA