Kembimi Valutor (FX)

Departamenti i Thesarit prane UBA Bank, manaxhon pozicionet e hapura valutore qe rrjedhin nga aktiviteti i bankes dhe ofron kuotime per transaksionet e kembimeve valutore te kerkuara nga klientela e bankes.

Kembimi valutor spot, eshte nje transaksion kembimi valuator i nje monedhe kundrejt nje tjetre me nje kurs te percaktuar ne diten e kryerjes se transaksionit dhe me maturim deri ne 2 dite pune pas dates se marreveshjes.

Per me shume informacion ju ftojme te konsultoni kursin ditor, sipas tabeles ditore te publikuar.

Përditësuar së fundmi: 05/03/2021

VLERAT KUNDREJT LEKUT
  USD EUR GBP TRY
BLERJE 102.40 122.70

141.35

13.18
SHITJE 104.97 124.60 144.35 14.38

 

MONEDHAT E HUAJA
  EUR/USD EUR/GBP GBP/USD EUR/TRY
BLERJE 1.1754

0.8417

1.3668 8.5347
SHITJE 1.2204 0.8817 1.4068 9.4562

 

Adresa Jone

Adresa: Rr. “Dritan Hoxha”,
Nd. 11, H. 3, Njesia Bashkiake Nr.7,
Kodi Postar 1023, Kutia Postare 128,
Tirane,
E-mail: hr@uba.com.al

Kontaktoni me ne

Rrjeti i Degeve te UBA