Kushtet e Punes


Te nderuar kliente te UBA Bank, per nje transparence dhe kujdes ndaj jush po ju paraqesim “Kushtet e Punes” ne fuqi:


    • Lista e Produkteve, Sherbimeve & Cmimet per Biznese - Shkarko
    • Kushtet e Pergjithshme - Shkarko
  • Kushtet e Punes per Personat Fizike

    Shkarko

Adresa Jone

Adresa: Rr. “Dritan Hoxha”,
Nd. 11, H. 3, Njesia Bashkiake Nr.7,
Kodi Postar 1023, Kutia Postare 128,
Tirane,
E-mail: info@uba.com.al

Kontaktoni me ne

Rrjeti i Degeve te UBA