Kushtet e Punes

Te nderuar kliente te UBA Bank, per nje transparence dhe kujdes ndaj jush po ju paraqesim  si me poshte “Kushtet e Punes” ne fuqi:

  • Lista e Produkteve, Sherbimeve & Cmimet per Individe (Shkarko)
  • Kushtet e Pergjithshme (Shkarko)

Adresa Jone

Adresa: Rr. “Dritan Hoxha”,
Nd. 11, H. 3, Njesia Bashkiake Nr.7,
Kodi Postar 1023, Kutia Postare 128,
Tirane,
E-mail: info@uba.com.al

Kontaktoni me ne

Rrjeti i Degeve te UBA