Llogari Kursimi Wakala

Llogaria e kursimit Wakala është një llogari specifike për kursim për klientët që duan të kursejnë për qëllime të ndryshme.

Për çfarëdo arsye të kurseni llogaria e kursimit Wakala iu vjen në ndihmë për të:

  • Depozituar dhe tërhequr para sa herë të doni
  • Kaluar për kursim nga llogaria juaj rrjedhëse në llogarinë e kursimit
  • Marrë fitim mbi balancën ditore të llogarisë.
  • Kursyer të ardhura të përfituara si dhuratë nga të afërmit
  • Menaxhuar paratë tuaja në mënyrë optimale.

Ju nuk keni nevojë të përcaktoni një periudhë të caktuar, për të pakësuar ose shtuar shumën në llogarinë tuaj të kursimit.

Shuma minimale ALL 1,500 ekuivalenti në Euro dhe USD

Shuma maksimale ALL 5,000,000 EUR 50,000 dhe USD 50,000

 

Norma fitimit:

CCY

ALL

EUR

USD

Norma fitimit:

1%

0.45%

0.25%

Adresa Jone

Adresa: Rr. “Dritan Hoxha”,
Nd. 11, H. 3, Njesia Bashkiake Nr.7,
Kodi Postar 1023, Kutia Postare 128,
Tirane,
E-mail: info@uba.com.al

Kontaktoni me ne

Rrjeti i Degeve te UBA