Transfertat & Pagesat

Transferta, eshte transferimi i parave nga nje klient i UBA Bank tek nje individ tjeter i cili ka llogari te hapur prane UBA Bank apo ne nje banke tjeter brenda apo jashte Shqiperise.


 

 • Transferta ne Nisje

  Transferta bankare ne nisje eshte transferimi i parave nga nje klient i cili ka llogari bankare ne UBA Bank tek nje tjeter klient i cili ka llogari bankare ne nje banke tjeter.

  Transfertat ne nisje mund te jene:

  1. Kombetare: Konsiderohen te gjitha transfertat qe kryhen ne monedhen vendase;

  2. Nderkombetare: Konsiderohen te gjitha transfertat qe kryhen ne monedhe te huaj.

  Informacioni dhe dokumentat e nevojshem qe derguesi i parave duhet te paraqese ne banke per te kryer nje transferte ne nisje jane:

  1. Emrin, Mbiemrin dhe dokument identifikimi (i vlefshem) te derguesit te parave;

  2. Numri i llogarise nga do nisen parate;

  3. Shuma e parave qe do dergoje;

  4. Emri, Mbiemri i perfituesit te parave;

  5. Adresa e sakte e perfituesit;

  6. Numrin e llogarise se perfituesit ne banken e tij;

  7. Kodin IBAN i llogarise se perfituesit (nese aplikohet);

  8. Banka e perfituesit dhe kodi SWIFT i saj;

  9. Banka korrespondente/ndermjetese (nese klienti dergues e ka kete informacion);

  10. Qellimin e pageses;

  11. Dokumenta te tjere justifikues, nese jane te nevojshme ne baze te llojit te transfertes sipas rregullores se Bankes se Shqiperise “Per veprimtarine Valutore”.

  Opsionet per pagesen e komisioneve te transfertes jane:

  • Klienti dergues paguan gjithe komisionet OUR;

  • Klienti dergues paguan komisionet e bankes derguese dhe klienti perfitues paguan komisionet e bankes perfituese dhe korrespondente SHA;

  • Klienti perfitues paguan te gjitha komisionet BEN.

  Transferta ne Mberritje

  Transferta bankare ne mberritje eshte transferimi i parave nga nje klient i cili ka llogari bankare ne nje banke tjeter (brenda apo jashte vendit) tek nje klient i cili ka llogari bankare prane UBA Bank.

  Transfertat ne mberritje mund te jene:

  1. Kombetare: Konsiderohen te gjitha transfertat qe kryhen ne monedhen vendase;

  2. Nderkombetare: Konsiderohen te gjitha transfertat qe kryhen ne monedhe te huaj.

  Kompanite apo personat qe do te donin t’ju dergonin nje transferte te tille duhet te kene patjeter informacionin si vijon:

  1. Emri i perfituesit: Emri i llogarise siç eshte regjistruar ne Banke;

  2. Llogaria e perfituesit: Numri i llogarise I regjistruar ne banke;

  3. Banka e perfituesit (Banka ku ju keni llogari): United Bank of Albania;

  4. Kodi i SWIFT te bankes se perfituesit: AAISALTR

  5. Kodi IBAN i perfituesit (numri nderkombetar i llogarise bankare, me qellim identifikimin e llogarise se nje klienti ne nje banke te caktuar).

 • Prane bankes sone ju mund te kryeni çdo muaj pagesat e faturave mujore te sherbimeve utilitare si Fatura e Ujit, Fatura e Energjise Elektrike, Telefonia fikse apo celulare etj.

  Keto pagesa mund te kryhen nga klientet e UBA Bank ne:

  • Cash ne sportel, duke u paraqitur ne banke çdo muaj me faturen perkatese;

  • Nepermjet llogarise tuaj rrjedhese, duke u paraqitur ne banke çdo muaj me faturen perkatese;

  • Keto pagesa mund te kryhen si nga Individe gjithashtu edhe nga biznese.

  Per me teper informacion ju ftojme te kontaktoni me punonjesin e marredhenieve me klientet ne degen me te afert te Bankes sone.

Adresa Jone

Adresa: Rr. “Dritan Hoxha”,
Nd. 11, H. 3, Njesia Bashkiake Nr.7,
Kodi Postar 1023, Kutia Postare 128,
Tirane,
E-mail: info@uba.com.al

Kontaktoni me ne

Rrjeti i Degeve te UBA