Misioni

QASJA ME NGA AFER DHE PROMOVIMI I PARIMEVE DHE PRODUKTEVE ISLAMIKE BANKARE NE SHQIPERI, OFRIMI NE MENYRE TE VAZHDUESHME TE SHERBIMEVE TE CILESISE SE LARTE TEK TE GJITHE SEGMENTET E AKTIVITETEVE DHE OPERACIONEVE TE BANKES NE PERFITIM TE KLIENTEVE TANE, TE KOMUNITETIT, TE AKSIONEREVE TANE SI EDHE TE PUNONJESVE TE BANKES.

Objektivi yne madhor:

“Nje banke islamike te qendrueshme, progressive dhe modern duke ofruar sherbime dhe produkte inovatore, cilesore dhe konkurruese”.

 

 

Adresa Jone

Adresa: Rr. “Dritan Hoxha”,
Nd. 11, H. 3, Njesia Bashkiake Nr.7,
Kodi Postar 1023, Kutia Postare 128,
Tirane,
E-mail: info@uba.com.al

Kontaktoni me ne

Rrjeti i Degeve te UBA