Misioni

TË SJELLIM MË AFËR DHE TË PROMOVOJMË PARIMET DHE PRODUKTET BANKARE ISLAMIKE NË SHQIPËRI, TË OFROJMË VAZHDIMISHT SHËRBIME TË CILËSISË SË LARTË NË TË GJITHË SEGMENTET E VEPRIMTARIVE DHE OPERACIONEVE TË BANKËS NË PËRFITIM TE KLIENTËVE, TË KOMUNITETIT, TË AKSIONERËVE SI DHE TË PUNONJËSVE TË BANKËS. 

Objektivi yne madhor:

“Një bankë islamike e fortë, progresive dhe moderne që ofron shërbime dhe produkte inovatore, cilësore dhe konkurruese”.

 

 

Adresa Jone

Adresa: Rr. “Dritan Hoxha”,
Nd. 11, H. 3, Njesia Bashkiake Nr.7,
Kodi Postar 1023, Kutia Postare 128,
Tirane,
E-mail: info@uba.com.al

Kontaktoni me ne

Rrjeti i Degeve te UBA