Kembimi Valutor (FX)

Departamenti i Thesarit prane UBA Bank, manaxhon pozicionet e hapura valutore qe rrjedhin nga aktiviteti i bankes dhe ofron kuotime per transaksionet e kembimeve valutore te kerkuara nga klientela e bankes.

Kembimi valutor spot, eshte nje transaksion kembimi valuator i nje monedhe kundrejt nje tjetre me nje kurs te percaktuar ne diten e kryerjes se transaksionit dhe me maturim deri ne 2 dite pune pas dates se marreveshjes.

Per me shume informacion ju ftojme te konsultoni kursin ditor, sipas tabeles ditore te publikuar.

Përditësuar së fundmi: 21/02/2020

VLERAT KUNDREJT LEKUT
  USD EUR GBP TRY
BLERJE 111.06 120.60 144.24 17.93
111.93 115.06 123.60 147.84 19.13

CROSS RATES
  EUR/USD EUR/GBP GBP/USD EUR/TRY
BLERJE 1.0600

0.8170

1.2700 6.3049
SHITJE 1.1050 0.8570 1.3100 6.8942

 

Adresa Jone

Adresa: Rr. “Dritan Hoxha”,
Nd. 11, H. 3, Njesia Bashkiake Nr.7,
Kodi Postar 1023, Kutia Postare 128,
Tirane,
E-mail: info@uba.com.al

Kontaktoni me ne

Rrjeti i Degeve te UBA