kantrium.com | E-Norway.ru | HELFI.ru | MySuomi.com

Vende Vakante

Banka e Bashkuar e Shqiperise-(UBA Bank), prej vitesh ofron mundesi reale per karriere dhe nje mjedis pune mjaft te pershtatshem per te gjithe punonjesit.


  • Banka e Bashkuar e Shqipërisë (UBA) po kërkon të punësojë një kandidat të kualifikuar, proaktiv dhe të përgjegjshëm me aftësi shumë të mira negociuese dhe shitëse për të punuar në degën e saj në qytetin e FIERIT si Menaxher DEGE (Kliko ketu per detajet)

Formular Aplikimi per Vend te Lire Pune (Shkarko)

Adresa Jone

Adresa: Rr. “Dritan Hoxha”,
Nd. 11, H. 3, Njesia Bashkiake Nr.7,
Kodi Postar 1023, Kutia Postare 128,
Tirane,
E-mail: info@uba.com.al

Kontaktoni me ne

Rrjeti i Degeve te UBA