Financim për investime

Për një biznes me ëndrra të mëdha!

Ne ju ofrojmë shërbime të shpejta dhe efikase të përshtatshme për nevojat e ndryshme të bizneseve të korporatave.

Mos i vendosni në rrezik paratë tuaja të përditshme!

Produkti ynë i financimit për investime është një produkt i thjeshtë i krijuar për të ndihmuar biznesin në projektet e tyre investuese dhe është i disponueshëm për klientët me operacione të qëndrueshme.

Kushtet e përgjithshme

 • Afati deri në 7 vjet
 • Kolaterali duhet të jetë një pasuri e luajtshme dhe/ose e paluajtshme
 • Ky produkt do të përdoret nga klienti për të financuar blerjen e objekteve të biznesit, investimet në ambientet ekzistuese të biznesit, investimet në makineri dhe mallra kapitale etj.
hand-1

Pse duhet të aplikoni

 • Pjesëmarrja e bankës mund të jetë deri në 100%
 • Aplikim i lehtë në vend ose në çdo degë të UBA
 • Financimi mund të ofrohet në ALL, EUR ose USD
bar-chart

Pse do ta pëlqeni

 • Normat më të përshtatshme të fitimit dhe termat dhe kushtet e aplikuara
 • Procesi i lehtë aplikimi
 • Ju mund të zgjidhni midis ALL, EUR ose USD
man

Kush mund të aplikojë

 • Klientët mbi 21 vjeç
 • Njerëzit që kanë përvojë të konsiderueshme përkatëse në biznes
 • Bizneset që kanë një projekt konkret

Aplikimi online

Bëni një aplikim online për të parë nëse mund ta përfitoni këtë financim!

Financimi për investim është një produkt financimi që do të ndihmojë një klient biznesi në investimet e tij në ambientet ekzistuese të biznesit, në blerjen e një lokali të ri biznesi, investimin në makineri etj.

Afati maksimal për një produkt financimi për investim është deri në 7 vjet.

Shuma maksimale e financimit varet nga aktiviteti juaj i biznesit dhe plani i investimit.

Ky produkt mund të jepet në ALL, EUR ose USD.

* Banka financon nevojat e klientit për pagesën e produkteve kundrejt një dokumenti që vërteton qëllimin e financimit.