Partneritet aktual i përkohshëm

Të bashkuarit është një fillim, të qëndrosh së bashku është përparim, të punosh së bashku është sukses

Ne ju ofrojmë shërbime të shpejta dhe efikase të përshtatshme për nevojat e ndryshme të bizneseve të korporatave.

Mos i vendosni në rrezik paratë tuaja të përditshme!

Partneriteti aktual i përkohshëm është një produkt i krijuar për të mbështetur klientin në biznesin e tij nëpërmjet financave për aktivitete që do të ndihmojnë nevojat afatshkurtra të kompanisë suaj për likuiditet.

Kushtet e përgjithshme

 • Afati deri në 36 muaj
 • E shkëlqyeshme për bizneset që kanë nevojë për likuiditet afatshkurtër
 • Pagesa e fitimit do të bëhet çdo muaj
hand-1

Pse duhet të aplikoni

 • Pjesëmarrja e bankës mund të jetë deri në 50%
 • Aplikim i lehtë në vend ose në çdo degë të UBA
 • Financimi mund të ofrohet në ALL, EUR ose USD
bar-chart

Pse do ta pëlqeni

 • Mbulimi i nevojave specifike sezonale ose të periudhës, proces i lehtë aplikimi
 • Mbulimi i fluksit të parasë
 • Mbulimi i nevojave të jashtëzakonshme
 • Aplikim i lehtë në vend ose në çdo degë të UBA
man

Kush mund të aplikojë

 • Klientët mbi 21 vjeç
 • Njerëzit që kanë përvojë të konsiderueshme përkatëse në biznes
 • Biznes që ka nevojë për likuiditet afatshkurtër

Aplikimi online

Bëni një aplikim online për të parë nëse mund ta përfitoni këtë financim!

Partneriteti aktual i përkohshëm është një produkt që ndihmon nevojat afatshkurtra të një kompanie për likuiditet që rrjedhin nga cikli i saj operativ.

Duke pasur parasysh që është një financim afatshkurtër, afati maksimal i produktit është deri në 36 muaj.

Ky produkt konsiston në plotësimin e nevojave të biznesit të klientit duke ofruar financim në llogarinë rrjedhëse për të krijuar lehtësi gjatë aktivitetit:

 • Likuiditeti
 • Blerja e inventarit
 • Pagesa e furnitorëve
 • Shpenzime të menjëhershme për kapital qarkullues

* Banka financon nevojat e klientit për pagesën e produkteve kundrejt një dokumenti që vërteton qëllimin e financimit.