Raport vjetor

Release year: 2022
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Raport vjetor

Release year: 2021
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Raport vjetor

Release year: 2020
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Raport vjetor

Viti i publikimit: 2019
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Raport vjetor

Viti i publikimit: 2018
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Raport vjetor

Viti i publikimit: 2017
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Raport vjetor

Viti i publikimit: 2016
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Raport vjetor

Viti i publikimit: 2015
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Raport vjetor

Viti i publikimit: 2014
Banka e Bashkuar e Shqipërisë