Viti 2023

Raport financiar

T3 – 2023 / Shtator
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Raport financiar

T2 – 2023 / Qershor
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Raport financiar

T1 – 2023 / Mars
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Viti 2022

Raport financiar

T4 – 2022 / Dhjetor
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Raport financiar

T3 – 2022 / Shtator
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Raport financiar

T2 – 2022 / Qershor
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Raport financiar

T1 – 2022 / Mars
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Viti 2021

Raport financiar

T4 – 2021 / Dhjetor
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Raport financiar

T3 – 2021 / Shtator
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Raport financiar

T2 – 2021 / Qershor
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Raport financiar

T1 – 2021 / Mars
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Viti 2020

Raport financiar

T4 – 2020 / Dhjetor
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Raport financiar

T3 – 2020 / Shtator
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Raport financiar

T2 – 2020 / Qershor
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Raport financiar

T1 – 2020 / Mars
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Viti 2019

Raport financiar

T4 – 2019 / Dhjetor
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Raport financiar

T3 – 2019 / Shtator
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Raport financiar

T2 – 2019 / Qershor
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Raport financiar

T1 – 2019 / Mars
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Viti 2018

Raport financiar

T4 – 2018 / Dhjetor
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Raport financiar

T3 – 2018 / Shtator
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Raport financiar

T2 – 2018 / Qershor
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Raport financiar

T1 – 2018 / Mars
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Viti 2017

Raport financiar

T4 – 2017 / Dhjetor
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Raport financiar

T3 – 2017 / Shtator
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Raport financiar

T2 – 2017 / Qershor
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Raport financiar

T1 – 2017 / Mars
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Viti 2016

Raport financiar

T4 – 2016 / Dhjetor
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Raport financiar

T3 – 2016 / Shtator
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Raport financiar

T2 – 2016 / Qershor
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Raport financiar

T1 – 2016 / Mars
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Viti 2015

Raport financiar

T4 – 2015 / Dhjetor
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Raport financiar

T3 – 2015 / Shtator
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Raport financiar

T2 – 2015 / Qershor
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Raport financiar

T1 – 2015 / Mars
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Viti 2014

Raport financiar

T4 – 2014 / Dhjetor
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Raport financiar

T3 – 2014 / Shtator
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Raport financiar

T2 – 2014 / Qershor
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Raport financiar

T1 – 2014/ Mars
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Viti 2013

Raport financiar

T4 – 2013 / Dhjetor
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Raport financiar

T3 – 2013 / Shtator
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Raport financiar

T2 – 2013 / Qershor
Banka e Bashkuar e Shqipërisë

Raport financiar

T1 – 2013 / Mars
Banka e Bashkuar e Shqipërisë