Overdraft

Shpenzime të papritura? Ne jemi këtu për ju!

Jini të përgatitur për kostot e papritura të jetës me financimin Overdraft nga UBA.

Overdrafti i UBA si një rrjet sigurie financiare, gjithmonë në rast se ju nevojitet

Overdrafti ynë në llogarinë rrjedhëse mund të shërbejë si një ndihmë për t’u marrë me të papriturat. Kur paga juaj transferohet në UBA, ne ju ofrojmë fonde shtesë deri në tre paga në dispozicionin tuaj.

Kushtet e përgjithshme – Overdraft 3 paga

 • Kushti kryesor: Të ardhura të rregullta mujore, mbi llogarinë rrjedhëse
 • Monedha: LEKË, EURO
 • Shuma maksimale: Deri në tre (3) paga mujore për punonjës
 • Koha e miratimit: Me kërkesë të klientit, overdrafti do të jetë i disponueshëm brenda 24 orëve
 • Zgjatja e Overdraft: Produkti do të përdoret si kufi i mbitërheqjes për 2 vitet e para, më pas do të konvertohet në linjë financimi me këst mujor ose do të duhet të shlyhet pas 2 viteve të para. Mënyra e shlyerjes do të zgjidhet nga klienti pas 2 viteve të para
 • Kush mund të përfitojë: Çdo klient që merr pagën në llogarinë rrjedhëse të UBA

Kushtet e përgjithshme – Overdraft 1 pagë

 • Kushti kryesor: Të ardhura të rregullta mujore, mbi llogarinë rrjedhëse
 • Monedha: LEKË, EURO
 • Shuma maksimale: Deri në një (1) pagë mujore për punonjës
 • Koha e miratimit: Me kërkesë të klientit, overdrafti do të jetë i disponueshëm brenda 24 orëve
 • Zgjatja e Overdraft: Banka do të miratojë automatikisht një mbitërheqje të re pas 12 muajsh, me hyrje të rregullt në llogari
 • Kush mund të përfitojë: Çdo klient që merr rrogën në llogarinë aktuale të UBA
hand (1)

Pse duhet të aplikoni

 • Mund të aplikoni deri në 3 limit pagash
 • Aksesueshmëri e lehtë për fondet tuaja
 • Limiti mund të miratohet në LEK/EUR/USD
bar-chart

Pse do ta pëlqeni

 • Disbursim i shpejtë në llogarinë tuaj
 • Ju duhet vetëm ID juaj për të aplikuar
 • Norma konkurruese fitimi
man

Kush mund të aplikojë

 • Kushdo mbi 21 vjeç
 • Ju duhet të merrni rrogën tuaj përmes bankës sonë

Aplikimi online

Bëni një aplikim online për të parë nëse mund ta përfitoni këtë financim!

1
2
3

Një Overdraft është një formë e një financimi afatshkurtër në varësi të aftësisë suaj kreditore.

Çdo klient që merr pagën përmes UBA Bank ka të drejtë të aplikojë për një Overdraft.

– Është perfekt kur keni nevojë për një financim afatshkurtër
– Norma fitimi konkurruese dhe e thjeshtë
– Është fleksibël dhe mund të kërkoni ta rrisni, ta zvogëloni ose ta anuloni në çdo kohë.

Deri në tre (3) paga mujore për punonjës.

Pas kërkesës së klientit, Overdraft-i do të jetë i disponueshëm brenda 24 orëve.

* Banka financon nevojat e klientit për pagesën e produkteve kundrejt një dokumenti që vërteton qëllimin e financimit.