Produkti që i vendos ata të parët

Mësojini fëmijët tuaj që prej fillimit sesi të rrisini kursimet e tyre të shkojë më tej me norma të larta fitimi. Kurseni me besim duke ditur se fondet e fëmijës suaj janë gjithmonë të siguruara.

Kontaktoni tani!

Zbuloni një depozitë kushtuar fëmijëve që është e gjitha argëtuese

Karakteristikat dhe përfitimet:

  • Mund të hapet në ALL, EUR ose USD
  • Mund të zgjidhni periudhën kohore sipas dëshirës
  • Lehtë për të vendosur midis rinovimit vetëm të principalit ose principalit dhe fitimit të marrë parasysh së bashku
  • Kontrolloni gjendjen tuaj në çdo kohë

Toggle title

Është një depozitë e krijuar për fëmijët dhe menaxhohet nga prindërit e tyre deri në 18 vjeç

Si mund të marr informacion për fitimet e Depozitës për Fëmijë?

Ju mund të merrni informacion për depozitën e Fëmijëve në cilëndo nga degët tona

A kërkohet një shumë minimale dhe maksimale?

Shuma minimale për të hapur një depozitë për fëmijë është 25 000 lekë / 250 euro / 250 USD

Cila është periudha maksimale për të investuar në këtë depozitë?

Periudha maksimale është derisa fëmija juaj të mbushë 18 vjeç

🛈 Depozita në Bankën e Bashkuar të Shqipërisë është e siguruar në shumën deri në 2.500.000,00 LEK (dy milionë e pesë mijë) nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave www.asd.gov.al 🡵 sipas përcaktimeve të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për Sigurimin e Depozitave™