Kërkesë për bashkëpunim

By: admin

Banka e Bashkuar e Shqipërisë (UBA Bank) fton subjektet e interesuara, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Implementimi i Produktit të Kartës së Kreditit”.

Afati i fundit për dorëzimin e propozimeve është data 07.05.2024.

Për informacione të mëtejshme mbi dokumentacionin e tenderit ju lutem dërgoni një email në adresën: [email protected]

Related post