Oferta Speciale Ramazan – Depozita Femijet Tane

By: admin

Oferta 1: Produkti : Depozita “Femijët tanë”

Struktura e produktit

Produkti do të jetë si depozitë e prindit/s dhe automatikisht do të hapet një llogari kursimi me një shumë dhuratash nga Banka për fëmijët/s e tyre dhe do të jetë një llogari depozite vetëm deri në moshën e pjekurisë 18 vjeç.

Produkti i depozitës: E ardhmja e fëmijëve tanë
Përshtatshmëria e klientit Çdo qytetar
Qëndrimi i depozitës 12 muaj
Monedhë Eur/Lek
Min Shuma 100,000 LEK/ 1,000 Eur
Përshtatshmëria e fëmijës në moshën maksimale 12 vjeç
Kohëzgjatja e ofertës speciale Muaji i Ramazanit (02.04.2022-01.05.2022)
Përshtatshmëria e shumës Bonusi i Fëmijëve do të llogaritet në depozitën akumuluese të prindit/s. Nota maksimale e depozitës dhuratë nuk do të kalojë shumën prej 5,000 Lekë/ 50 Euro pavarësisht nga sasia e prindërve TDA që do të hapet.
Produkti depozitë në LEK Sasia e FD(LEK) Shuma e bonusit të kursimit të fëmijëve(LEK)
 100,000-199,999 1,000
 200,000-299,999 2,000
 300,000-399,999 3,000
 400,000-499,999 4,000
 500000+ 5,000
Produkti depozitë në EUR Sasia e FD(EUR) Shuma e bonusit të kursimit të fëmijëve(EUR)
 1,000-1,999 10
 2,000-2,999 20
 3,000-3,999 30
 4,000-4,999 40
 5,000+ 50
Kushte të tjera Në rast të shkeljes së depozitës përpara maturimit, klienti do të humbasë fitimin dhe do të paguajë shumën e dhuratës së dhënë nga Banka për llogarinë e kursimit të fëmijëve

Related post