Njoftim mbi rritjen e kapitalit

By: admin

Në vijim të proçesit të konsolidimit dhe rritjes së aktivitetit të saj, Banka e Bashkuar e Shqipërisë informon se është arritur në këtë fundviti 2022 rritja e kapitalit të paguar me shumën Euro 3 Million.

Nëpërmjet këtij injektimi, ecuria e mëtejshme dhe rritja e pjesëmarrjes në treg nëpërmjet një strategjie dhe misioni tashme te qartë është e siguruar.

Related post